Măsuri / Ghiduri

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_FINALA_24.07.2017

Anexa 1 – CERERE DE FINANTARE MASURA 01 – FORMULAR SI ANEXE 

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 3 – FISA MASURII 01.1A

Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-01.1A

F2GAL- Fisa de evaluare criterii de eligibilitate- servicii M01.1A

F3GAL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 01.1A 

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_finala – 24.07.2017

Anexa 1 Cererea-de-Finantare-M 03.2A-V01 

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016 

ANEXA 2.1 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

ANEXA 2.2 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

4.1 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

4.2 UAT CU ZCSem

4.3 UAT CU ZCSem

Anexa 5 -Fisa masurii 03_2A Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

anexa 6_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

6.1 Calculator_CodBunePracticiAgricole_

Erata nr. 1-Masura 03.2A

F1GALFIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-03_2A

F2GAL- FISA DE VRIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_finala_24.07.2017

Anexa 1 – Cererea-de-Finantare-M04.6A

Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9 – Fisa masurii 04_6A

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-04.6A

F2GAL– FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04.6A

F3GALFIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 04.6A 

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_finala_ – 24.07.2017

Anexa 1-Cererea-de-Finantare-06.6B 24,07,2017

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa-6-Fisa-Masurii-06.6B

Erata nr. 1-Masura 06.6B

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-06.6B

F2GAL– FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII-06.6B

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 06.6B 

 

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_consultativa

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_consultativa 2 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_consultativa_V2

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_Consultativa_V2

Masura 01-1A-Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 03-2A-Investitii in active fizice – Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 04-6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local-Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 05-3A-Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 06-6B-Servicii de baza si reinnoirea satelor- Varianta aprobata 31.05.2017

 

Masura-01_1A-Informare-si-transfer-de-cunostinte-pentru-sustenabilitate

Masura-03_2A-Investitii-in-active-fizice

Masura-04_6A-Dezvoltarea-mediului-de-afaceri-local

Masura-05_3A-Infiintarea-de-grupuri-si-organizatii-de-producatori

Masura-06_6B-Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor