Măsuri / Ghiduri

SESIUNEA 3/2024 MASURA 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL 05.04.2024

0. GHIDUL SOLICITANTULUI M04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL, FEADR

1. ANEXA 1 CEREREA DE FINANTARE M 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

2. ANEXA 2 MODEL PLAN DE AFACERI M 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

3.ANEXA 3 DECLARATIA PRIVIND RESPECTAREA REGULII DE CUMUL DE MINIMIS M 04/6A FEADR

4. ANEXA 4 DECLARATIA CU PRIVIRE LA NEINCADRAREA IN FIRME IN DIFICULTATE M 04/6A FEADR

5.ANEXA 5 DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE M 02, M04/6A FEADR

6. ANEXA 6 DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE MICROINTREPRINDERI M04/6A FEADR

7. ANEXA 7 DECLARATIE GDPR AFIR

8. ANEXA 8 DECLARATIE GDPR GAL LJS

9. ANEXA 9 LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILIE S3/2024

10. ANEXA 10 FISA MASURII 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

11. ANEXA 11 DECLARATIA SOLICITANTULUI PRIVIND MONITORIZAREA GAL

SESIUNEA 2/2024 MASURA 07/6A MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON AGRICOL, FONDURI EURI, 21.02.2024

0. GHIDUL SOLICITANTULUI M07/6A MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECOTRUL NON-AGRICOL ,EURI

  1. 1. ANEXA 1 – CEREREA DE FINANTARE M07/6A MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON-AGRICOL, EURI

2.ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE CONFORM HG 907 PE M07/6A EURI

2.1 ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE ANEXA B1

2.2. ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE ANEXA C1

3. ANEXA 3 – DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE AJUTOR MINIMIS, M07/6A EURI

4. ANEXA 4 – DECLARATIE PRIVIND FIRME IN DIFICULTATE, M07/6A EURI

5. ANEXA 5 – DECALARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE M02, M07/6A EURI

6. ANEXA 6 – DECALARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE MICROINTREPRINDERI, M07/6A EURI

7. ANEXA 7 – DECLARATIE GDPR AFIR, M07/6A EURI

8. ANEXA 8 – DECLARATIE GDPR GAL LJS, M07/6A, EURI

9. ANEXA 9 – LISTA CODURILOR CAEN M 07/6A EURI

10. ANEXA 10 – FISA MASURII 07/6A

ANEXA ANGAJAMENT PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII PRIVATE

SESIUNEA 1/2024 MASURA 07/6A MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON-AGRICOL,FONDURI FEADR 19.02.2024

0.Ghidul solicitantului M07/6A Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, FEADR

1. Anexa 1 Cererea de Finantare M07/6A Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non agricol, FEADR

2.Anexa 2 Studiu de Fezabilitate conform HG907,M07/6A Modernizarea si dezvolatarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, FEADR

2.1 Anexa 2 Studiu de Fezabilitate, Anexa B1

2.2 Anexa 2 Studiu de fezabilitate, Anexa C1

3.Anexa Declaratie proprie raspundere ajutor minimis, M07/6A FEADR

4.Anexa 4 Declaratie privind firme in dificultate,M07/6A FEADR

5.Anexa 5 Declaratie proprie raspundere M02, M07/6A FEADR

6.Anexa 6 Declaratie proprie raspundere icrointreprinderi, M07/6A FEADR

7.Anexa 7 Declaratie GDPR AFIR, M07/6A FEADR

8.Anexa 8 Declaratie GDPR GAL LJS, M07/6A FEADR

9.Anexa 9 Lista codurilor CAEN eligibile actualizat

10.Anexa 10 Fisa Masurii 07/6A

Anexa Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

SESIUNEA 2/2023

MASURA 07/6A MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON-AGRICOL

0.FEADR Ghid 07 6A Modernizarea si dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol

1.Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_M7_6A

2.Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907 FEADR

2.1 Anexa 2 Studiu de fezabilitate _Anexa B1

2.2 Anexa 2 Studiu de fezabilitate Anexa C1

3.Declaratie proprie rasp ajutor minimis

4.-Anexa-4-Declaratie__privind_firme in dificultate

5.Declaratie proprie raspundere M02

6.Declaratie proprie raspundere microintreprinderi

7.Declaratie GDPR AFIR

8.Declaratie GDPR GAL LJS

9.Lista codurilor CAEN eligibile actualizat

10. Anexa 10 FIȘA MĂSURII 07_6A

Anexa Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

SESIUNEA 1/2023

MASURA 04/6A – DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL, FONDURI FEADR

0.Ghid-Masura_04_6A_SESIUNEA-I_2023

1.-CP-Anexa-1-Cerere-finantare-04_6A-sesiunea-I_2023

2.Anexa-2-Model_Plan_de_Afaceri_M046A-_S1_2023

3.-Anexa-3-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_1_2023

4-Anexa-4-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate_1_2023.doc

5 Anexa-5-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02.

6.Anexa-6-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica.doc

7.Anexa-7-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR-1.doc

8.Anexa-8-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL-1.doc

9.Anexa-9-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_I_2023

10.-Anexa-10-FISA-MASURII-04_6A.docx

11.-Anexa-11-Declaratie-a-solicitantului-privind-monitorizarea-GAL.doc

12.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-S1_2023.docx

13-fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-eligibilitate_s1_2023-2/

14.FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-S1_2023.docx

15.-FISA-DE-SOLICITARE-A-INFO-SUPLIM.docx

16-fisa-verificare-pe-teren-2/

MASURA 03/2A -INVESTITII IN ACTIVE FIZICE, FONDURI FEADR

0. Ghid Masura 03_2A Sesiunea 1_2023

1.-Anexa-1_Cerere-de-finantare-03.2A-_S1_2023_SO-2013

2.-ANEXA-2-STUDIU-DE-FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016

2.1-Anexa-2.1-Proiectii-financiare_ANEXA_B

2.2-Anexa-2.2-Proiectii-financiare_ANEXA_C

3.-Anexa-3-Declaratie-pe-propria-raspundere-privind-cofinantarea

4. ANEXA 4- Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative

5.-Anexa-5-FISA-MASURII-M03_2A_Investitii-in-active-fizice-2023

6.-Anexa-6-Tabel-privind-Corelarea_puterii_masinilor_agricole

7.Anexa-7-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR-2

8. Anexa 8 Codul de bune practici agricole

9.-Anexa_9_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_tanarul-fermier

10.Anexa-10-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL

11.-Anexa-11-Declaratie-a-solicitantului-privind-monitorizarea-GAL-1

FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-03_2A

FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-ELIGIBILITATE_M03.2A_cu-metodologie

FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-M-03.2A-cu-metodologie

FISA-DE-SOLICITARE-A-INFO-SUPLIM-03_2 A

FISA-VERIFICARE-PE-TEREN-03_2A

MASURA 04/6A – DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL , FONDURI EURI

0.Ghid-Masura_EURI_04_6A_SESIUNEA-I_2023

1.-CP-Anexa-1-Cerere-finantare-04_6A-sesiunea-I_2023_EURI

2.Anexa-2-Model_Plan_de_Afaceri_M046A-_S1_EURI_2023

3.-Anexa-3-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_1_2023-1

4.-Anexa-4-Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate_1_2023-1

5.-Anexa-5-Declaratie-a-solicitantului-privind-monitorizarea-GAL

6.Anexa-6-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

7.Anexa-7-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR-3

8.Anexa-8-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL-2

9.Anexa-9-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_I_2023-euri

10.-Anexa-10-FISA-MASURII-04_6A-1

11.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-S1_2023_euri

12.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-ELIGIBILITATE_S1_2023_euri

13.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-S1_2023_EURI

14.-FISA-DE-SOLICITARE-A-INFO-SUPLIM_EURI

15.-FISA-VERIFICARE-PE-TEREN

SESIUNEA 1/2022

MASURA 01/1A- INFORMARE SI TRANSFER DE CUNOSTINTE PENTRU SISTENABILITATE

MASURA 04/6A -DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

SESIUNEA 1/2021 -MASURA 04/6A – DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

Ghid Masura 04/6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local

Anexa 1 – Cererea de finantare Masura 04/6A 

Anexa 2 – Model plan de afaceri 

Anexa 3 – Anexa-3-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_1_2021

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate_1_2021.doc

Anexa 5-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02.doc

Anexa 6Declaratie_incadrare_in_categoria_de_microintreprindere_si_intreprindere_mica.doc

Anexa 7 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR.doc

Anexa 8 –Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL.doc

Anexa 9 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_mai-2021.doc

Anexa 10 – FISA-MASURII-04_6A.docx

Anexa 11 – Declaratie-COVID.doc

12 – FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-M_04_6A_ses_1_2021

13.-FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII_M_04_6A_ses_1_2021.docx

14.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-M-04.6A_SESIUNEA-I_2021.docx

15.-F4GAL-Fisa-solicitare-informatii-suplimentare.docx

16.-Fisa-de-verificare-in-teren_F5GAL.docx

MASURA 05/2A – DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE DETINUTE DE FORMNELE ASOCIATIVE

Ghid_Masura_05_2A_2021.doc

1.Anexa-1_Cerere-de-finantare-05.2A

2.ANEXA-2-STUDIU-DE-FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016-1.doc

2.1-ANEXA-2.1-PROIECTII-FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B.xls

3. ANEXA-3-MEMORIUL-JUSTIFICATIV.doc

4.Anexa_4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea.doc

/UAT-CU-ZCSem.pdf

UAT-CU-ZCSem.xls

5. LISTA-UAT-DIN-TERITORIUL-GAL-LJS-CU-CONSTRANGERI-SEMNIFICATIVE.docx

6.-Anexa-6-FISA-MASURII-05_2A.docx

7.Anexa-7-Tabel-privind-Corelarea_puterii_masinilor_agricole

8. Anexa 8 – Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din susrse agricole

8.1 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1.xls

9. Anexa-9-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR.doc

10. Anexa 10 – Declaratie COVID

11.Anexa_11_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM.doc

12. FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-05_2A.docx

13.FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-ELIGIBILITATE_M05.2A_cu-metodologie-corect.docx

14.-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECTIE-M-05.2A

SESIUNEA 1/2020 –MASURA 01/1A – INFORMATII SI TRANSFER DE CUNOSTINTE PENTRU SUSTENABILITATE

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_finala_

 Anexa 1 – Cererea de finantare M01_1A_Sesiunea I 2020

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

 Anexa 3 – FIȘA MĂSURII 01_1A

 Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

Anexa 5 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-01_SESIUNEA 1

 F2GAL-FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII_Masura-01_1A_Sesiunea-I CORECT

F3GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-01.1A-cu-metodologie_SESIUNEA CORECT

SESIUNEA 1/2020 -MASURA 05/2A – DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE DETINUTE DE FORMELE ASOCIATIVE

2Ghid_Varianta Finala_Masura_05_2A CORECT

ANEXA 1 – CERERE DE FINANTARE 05/2A

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016 

ANEXA 2.1 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

ANEXA-3-MEMORIUL-JUSTIFICATIV

Anexa_4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5 –LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

UAT CU ZCSem

UAT CU ZCSem

 Anexa 6 FIȘA MĂSURII 05_2A

Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 9 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa 10_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-05_2A_

 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_M05.2A_cu metodologie corect

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 05.2A cu metodologie CORECT

12.07.2019 – Anunt inchidere Sesiunea 1_2019 pe Masura 04_6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local

SESIUNEA 1/2019 – MASURA 04/6A – DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

Ghid-Masura-04_6A-varianta-finala-ok

Descărcaţi de aici CP Anexa 1- Cerere de finanţare- 04 M06A, Sesiunea I 2019

Anexa-2-Model_Plan_de_Afaceri_M046A-_S1_2019

Anexa-3-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa-5-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa-6-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa-7-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa-8-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL_

9.-Anexa-9-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_mai_2019

Anexa 10 – FIȘA MĂSURII 04_6A

FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-M_04_6A_ses_1_2019

FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII-M04_S1_2019

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A_SESIUNEA-I_2019

SESIUNEA 1/2018 – MASURA 04/6A -DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

 Ghid Masura_04_6A_SESIUNEA I_2018_

 Anexa-1-Cerere-finantare-04_6A-sesiunea-I_2018_

 Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A _S1_2018_

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate_

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02_

 Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa 8 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL_

Anexa 9 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

 Anexa 10 – Fisa Masurii M04_6A

FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-M_04_6A_

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04_S1_2018

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A

F5GAL-Fisa-verificare-pe-teren_M04/6A

FIȘA-MĂSURII_04_6A_actualizata_1_2018

FIȘA-MĂSURII_05_2A-varianta aprobata iunie 2018

Ghid_Masura_01_1A_sesiunea-a-II-a-final  22.12.2017

Anexa 1 – Cererea de finantare M01_1A_Sesiunea II

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 3 _FIȘA MĂSURII_M01_1A – Informare și transfer de cunostinte pentru sustenabilitate

Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII

F2GAL-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

F3GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE

Ghid_FINAL_Masura_03_2A_Sesiunea II

Anexa 1_Cerere de finantare 03.2A _SESIUNEA II

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016

Anexa 2.1 – Proiectii financiare_ANEXA_B

 Anexa 2.2 – Proiectii financiare_ANEXA_C

ANEXA 3 – MEMORIUL JUSTIFICATIV

Anexa_4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

5.2 UAT CU ZCSem

5.3 UAT CU ZCSem

Anexa 6 – FIȘA MĂSURII_M03_2A_Investitii in active fizice

Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

8.1Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_tanarul fermier

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-03_2A_SESIUNEA II

FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_M03.2A

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A

_Ghid FINAL Masura_04_6A_SESIUNEA II

Erata nr. 1 – Masura 04.6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local

Anexa 1 – Cerere finantare 04_6A sesiunea a IIa

Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A _S2

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

 Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9- FIȘA MĂSURII_M04_6A_Dezvoltarea mediului de afaceri local

F1GAL_fisa de verificare a conformitatii_04_6A_ses_2

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04_S2

 FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A-SESIUNEA II 

_Ghid_Masura_06_6B_Sesiunea a II _FINAL

Anexa 1_Cerere de finantare 06.6B sesiunea a II a

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 6_ FIȘA MĂSURII_M06_6B_Servicii de baza si reinnoirea satelor

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-06.6B_ses_II

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – SESIUNEA II_cu metodologie

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-06.6B-cu-metodologie_SESIUNEA II

Ghid_Masura_01_1A -VariantaConsultativa_sesiunea a II a -14.12.2017

Ghid Masura_03_2A-Varianta Consultativa_Sesiunea II – 14.12.2017

Ghid Masura_04_6A_Varianta Consultativa_Sesiunea II – 14.12.2017

Ghid Masura_06_6B-Varianta Consultativa_Sesiunea II 14.12.2017

FIȘA MĂSURII_M01_1A – Informare și transfer de cunostinte pentru sustenabilitate -varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M03_2A_Investitii in active fizice – varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M04_6A_Dezvoltarea mediului de afaceri local – varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M06_6B_Servicii de baza si reinnoirea satelor – varianta aprobata 22.11.2017

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_FINALA_24.07.2017

Anexa 1 – CERERE DE FINANTARE MASURA 01 – FORMULAR SI ANEXE 

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 3 – FISA MASURII 01.1A

Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-01.1A

F2GAL- Fisa de evaluare criterii de eligibilitate- servicii M01.1A

F3GAL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 01.1A 

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_finala – 24.07.2017

Anexa 1 Cererea-de-Finantare-M 03.2A-V01 

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016 

ANEXA 2.1 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

ANEXA 2.2 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

4.1 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

4.2 UAT CU ZCSem

4.3 UAT CU ZCSem

Anexa 5 -Fisa masurii 03_2A Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

anexa 6_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

6.1 Calculator_CodBunePracticiAgricole_

Erata nr. 1-Masura 03.2A

F1GALFIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-03_2A

F2GAL- FISA DE VRIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_finala_24.07.2017

Anexa 1 – Cererea-de-Finantare-M04.6A

Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9 – Fisa masurii 04_6A

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-04.6A

F2GAL– FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04.6A

F3GALFIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 04.6A 

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_finala_ – 24.07.2017

Anexa 1-Cererea-de-Finantare-06.6B 24,07,2017

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa-6-Fisa-Masurii-06.6B

Erata nr. 1-Masura 06.6B

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-06.6B

F2GAL– FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII-06.6B

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 06.6B 

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_consultativa

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_consultativa 2 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_consultativa_V2

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_Consultativa_V2

Masura 01-1A-Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 03-2A-Investitii in active fizice – Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 04-6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local-Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 05-3A-Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 06-6B-Servicii de baza si reinnoirea satelor- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura-01_1A-Informare-si-transfer-de-cunostinte-pentru-sustenabilitate

Masura-03_2A-Investitii-in-active-fizice

Masura-04_6A-Dezvoltarea-mediului-de-afaceri-local

Masura-05_3A-Infiintarea-de-grupuri-si-organizatii-de-producatori

Masura-06_6B-Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor

SESIUNEA 1/2020 –MASURA 01/1A – INFORMATII SI TRANSFER DE CUNOSTINTE PENTRU SUSTENABILITATE

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_finala_

 Anexa 1 – Cererea de finantare M01_1A_Sesiunea I 2020

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

 Anexa 3 – FIȘA MĂSURII 01_1A

 Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

Anexa 5 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-01_SESIUNEA 1

 F2GAL-FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII_Masura-01_1A_Sesiunea-I CORECT

F3GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-01.1A-cu-metodologie_SESIUNEA CORECT

SESIUNEA 1/2020 -MASURA 05/2A – DEZVOLTAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE DETINUTE DE FORMELE ASOCIATIVE

2Ghid_Varianta Finala_Masura_05_2A CORECT

ANEXA 1 – CERERE DE FINANTARE 05/2A

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016 

ANEXA 2.1 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

ANEXA-3-MEMORIUL-JUSTIFICATIV

Anexa_4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5 –LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

UAT CU ZCSem

UAT CU ZCSem

 Anexa 6 FIȘA MĂSURII 05_2A

Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa 9 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa 10_Declaratie_incadrare_intrepr_in_IMM

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-05_2A_

 FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_M05.2A_cu metodologie corect

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 05.2A cu metodologie CORECT

12.07.2019 – Anunt inchidere Sesiunea 1_2019 pe Masura 04_6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local

SESIUNEA 1/2019 – MASURA 04/6A – DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

Ghid-Masura-04_6A-varianta-finala-ok

Descărcaţi de aici CP Anexa 1- Cerere de finanţare- 04 M06A, Sesiunea I 2019

Anexa-2-Model_Plan_de_Afaceri_M046A-_S1_2019

Anexa-3-Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa-5-Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa-6-Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa-7-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa-8-Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL_

9.-Anexa-9-Lista_codurilor_CAEN_eligibile_mai_2019

Anexa 10 – FIȘA MĂSURII 04_6A

FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-M_04_6A_ses_1_2019

FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII-M04_S1_2019

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A_SESIUNEA-I_2019

SESIUNEA 1/2018 – MASURA 04/6A -DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

 Ghid Masura_04_6A_SESIUNEA I_2018_

 Anexa-1-Cerere-finantare-04_6A-sesiunea-I_2018_

 Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A _S1_2018_

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate_

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02_

 Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-AFIR

Anexa 8 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-general_GAL_

Anexa 9 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

 Anexa 10 – Fisa Masurii M04_6A

FISA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITATII-M_04_6A_

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04_S1_2018

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A

F5GAL-Fisa-verificare-pe-teren_M04/6A

FIȘA-MĂSURII_04_6A_actualizata_1_2018

FIȘA-MĂSURII_05_2A-varianta aprobata iunie 2018

Ghid_Masura_01_1A_sesiunea-a-II-a-final  22.12.2017

Anexa 1 – Cererea de finantare M01_1A_Sesiunea II

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 3 _FIȘA MĂSURII_M01_1A – Informare și transfer de cunostinte pentru sustenabilitate

Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII

F2GAL-FISA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

F3GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE

Ghid_FINAL_Masura_03_2A_Sesiunea II

Anexa 1_Cerere de finantare 03.2A _SESIUNEA II

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016

Anexa 2.1 – Proiectii financiare_ANEXA_B

 Anexa 2.2 – Proiectii financiare_ANEXA_C

ANEXA 3 – MEMORIUL JUSTIFICATIV

Anexa_4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

5.2 UAT CU ZCSem

5.3 UAT CU ZCSem

Anexa 6 – FIȘA MĂSURII_M03_2A_Investitii in active fizice

Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

8.1Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Anexa_9_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_tanarul fermier

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-03_2A_SESIUNEA II

FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_M03.2A

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A

_Ghid FINAL Masura_04_6A_SESIUNEA II

Erata nr. 1 – Masura 04.6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local

Anexa 1 – Cerere finantare 04_6A sesiunea a IIa

Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A _S2

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)

 Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile

 Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9- FIȘA MĂSURII_M04_6A_Dezvoltarea mediului de afaceri local

F1GAL_fisa de verificare a conformitatii_04_6A_ses_2

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04_S2

 FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-04.6A-SESIUNEA II 

_Ghid_Masura_06_6B_Sesiunea a II _FINAL

Anexa 1_Cerere de finantare 06.6B sesiunea a II a

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 6_ FIȘA MĂSURII_M06_6B_Servicii de baza si reinnoirea satelor

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-06.6B_ses_II

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – SESIUNEA II_cu metodologie

FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-06.6B-cu-metodologie_SESIUNEA II

Ghid_Masura_01_1A -VariantaConsultativa_sesiunea a II a -14.12.2017

Ghid Masura_03_2A-Varianta Consultativa_Sesiunea II – 14.12.2017

Ghid Masura_04_6A_Varianta Consultativa_Sesiunea II – 14.12.2017

Ghid Masura_06_6B-Varianta Consultativa_Sesiunea II 14.12.2017

FIȘA MĂSURII_M01_1A – Informare și transfer de cunostinte pentru sustenabilitate -varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M03_2A_Investitii in active fizice – varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M04_6A_Dezvoltarea mediului de afaceri local – varianta aprobata 22.11.2017

FIȘA MĂSURII_M06_6B_Servicii de baza si reinnoirea satelor – varianta aprobata 22.11.2017

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_FINALA_24.07.2017

Anexa 1 – CERERE DE FINANTARE MASURA 01 – FORMULAR SI ANEXE 

Anexa 2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 3 – FISA MASURII 01.1A

Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-01.1A

F2GAL- Fisa de evaluare criterii de eligibilitate- servicii M01.1A

F3GAL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 01.1A 

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_finala – 24.07.2017

Anexa 1 Cererea-de-Finantare-M 03.2A-V01 

ANEXA 2 – STUDIU DE FEZABILITATE_conform_HG907_-_2016 

ANEXA 2.1 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

ANEXA 2.2 – PROIECTII FINANCIARE_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

4.1 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE

4.2 UAT CU ZCSem

4.3 UAT CU ZCSem

Anexa 5 -Fisa masurii 03_2A Anexa 7 -Tabel privind Corelarea_puterii_mașinilor_agricole

anexa 6_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

6.1 Calculator_CodBunePracticiAgricole_

Erata nr. 1-Masura 03.2A

F1GALFIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-03_2A

F2GAL- FISA DE VRIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_finala_24.07.2017

Anexa 1 – Cererea-de-Finantare-M04.6A

Anexa 2 – Model_Plan_de_Afaceri_M046A

Anexa 3 – Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_

Anexa 4 – Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate

Anexa 5 – Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 6 – Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa 7 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa 9 – Fisa masurii 04_6A

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-04.6A

F2GAL– FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – M04.6A

F3GALFIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 04.6A 

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_finala_ – 24.07.2017

Anexa 1-Cererea-de-Finantare-06.6B 24,07,2017

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 2.1_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa 5_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa-6-Fisa-Masurii-06.6B

Erata nr. 1-Masura 06.6B

F1GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CONFORMITĂȚII-MASURA-06.6B

F2GAL– FISA-DE-VERIFICARE-A-ELIGIBILITATII-06.6B

F3GAL-FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 06.6B 

Ghid_Masura_01_1A_Varianta_consultativa

Ghid_Masura_03_2A_Varianta_consultativa 2 

Ghid_Masura_04_6A_varianta_consultativa_V2

Ghid_Masura_06_6B_Varianta_Consultativa_V2

Masura 01-1A-Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 03-2A-Investitii in active fizice – Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 04-6A -Dezvoltarea mediului de afaceri local-Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 05-3A-Infiintarea de grupuri si organizatii de producatori- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura 06-6B-Servicii de baza si reinnoirea satelor- Varianta aprobata 31.05.2017

Masura-01_1A-Informare-si-transfer-de-cunostinte-pentru-sustenabilitate

Masura-03_2A-Investitii-in-active-fizice

Masura-04_6A-Dezvoltarea-mediului-de-afaceri-local

Masura-05_3A-Infiintarea-de-grupuri-si-organizatii-de-producatori

Masura-06_6B-Servicii-de-baza-si-reinnoirea-satelor