Apeluri de selecţie / Sesiuni

05.04.2024 APEL SELECTIE SESIUNEA 3/2024 M04/6A FEADR

APEL SELECTIE VARIANTA SIMPLIFICATA M 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL FEADR

APEL SELECTIE VARIANTA DETALIATA M 04/6A DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL FEADR

21.02.2024 APEL SELECTIE SESIUNEA 2/2024 M07/6A EURI

APEL SELECTIE VARIANTA DETALIATA M 07/6A DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON AGRICOL EURI

APEL SELECTIE VARIANTA SIMPLIFICATA M 07/6A DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL IN SECTORUL NON-AGRICOL EURI

19.02.2024 Apel selectie Sesiunea 1/2024 M07/6A FEADR

Apel selectie varianta simplificata la Masura 07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol FEADR

Apel selectie varianta detaliata la Masura 07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol FEADR

08.12.2023 Erata la Ghidul Solicitantului M07/6A, Apel varianta detaliata si scurta Apel S2/2023

Erata nr. 1 aprobata

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, varianta detaliataFEADR

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectroul non-agricol, varianta scurtaFEADR

Ghid Masura 07/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol conform erata nr. 1

24.11.2023 Prelungire Apel Selectie S2/2023

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mdiului de afaceri local in sectorul non-agricol, varianta simplificata FEADR

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, varianta detaliata FEADR

19.10.2023 Apel selectie S2/2023

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul non-agricol, varianta detaliata FEADR

M07/6A Dezvoltarea si modernizarea mediului de afaceri local in sectorul agricol , varianta simplificata FEADR

24.05.2023 Apeluri selectie S1/2023

M04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local Apel selectie varianta simplificata FONDURI FEADR

M04/6A Dezvoltarea mediuluid e afaceri local Apel selectie varianta detaliata FONDURI FEADR

M03/2A Investitii in afaceri agricole Apel selectie varianta simplificata Fonduri FEADR

M03/2A Investitii in active fizice Apel selectie varianta detaliata fonduri FEADR

M04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local Apel selectie varianta simplificata fonduri EURI

M04/6A Dezvoltarea mediului de afaceri local Apel selectie varianta detaliata fonduri EURI

06.04.2022 – S1_2022 M1_1A Prelungire Anunt varianta detaliata prelungire Masura 1-1A

06.04.2022 – S1_2022 M1_1A Prelungire Anunt varianta simplificata prelungire Masura 1-1A

28.02.2022 – S1_2022_Apel selectie varianta detaliata_M01_1A-Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate

28.02.2022 – S1_2022_Apel de selectie varianta simplificata_M04_6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local

28.02.2022 – S1_2022_Apel de selectie varianta detaliata _M04_6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local

26.06.2020 – SESIUNEA 1_ 2020_Apel de selectie_varianta simplificata_M01.1A -Avizata de CDRJ

26.060.2020-SESIUNEA 1_2020_Apel de selectie_varianta detaliata_M01.1A-avizata de CDRJ

26.06.2020- SESIUNEA 1_2020_Apel de selectie _varianta detaliata_05.2A-avizata de CDRJ

26.06.2020 – SESIUNEA 1_2020__Apel de selectie _varianta simplificata_M05.2A-Avizata de CDRJ

21.06.2019-SESIUNEA I _2019 – Anunt scurt M 04_6A_ avizat CDRJ

21.06.2019– SESIUNEA I _2019 – Anunt detaliat M 04_6A_avizat CDRJ

SESIUNEA-II_Anunt-detaliat_M06_6B_prelungire apel de selectie pana la data de 15.03.2018

SESIUNEA-II_Apel-de-selectie_varianta-simplificata_M06_6B_prelungire apel de selectie pana la data de 15.03.2018

F2 M01.1A-Formular de verificare al apelului de selectie

SESIUNEA II_Anunt detaliat_M01_1A

SESIUNEA II_Apel de selectie_varianta simplificata_M01_1A

F2 M03.2A-Formular de verificare al apelului de selectie

SESIUNEA II_Anunt detaliat_M03_2A

SESIUNEA II_Apel de selectie_varianta simplificata_M03_2A

F2 M04.6A -Formular de verificare al apelului de selectie

SESIUNEA II_Anunt detaliat_M04_4A

SESIUNEA II_Apel de selectie_varianta simplificata_M04_6A

F2 M06.6B -Formular de verificare al apelului de selectie

SESIUNEA II_Anunt detaliat_M06_6B

SESIUNEA II_Apel de selectie_varianta simplificata_M06_6B

Print screen ziar Monitorul de Galati-Braila,editia 31.07.2017

ANUNȚ PRIVIND DESCHIDEREA APELURILOR DE SELECȚIE

 

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ “LUNCA JOASĂ A SIRETULUI” ANUNŢĂ LANSAREA ÎN PERIOADA 31 IULIE – 31 AUGUST 2017 A PRIMEI SESIUNI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PE ANUL 2017 PENTRU MĂSURILE: MĂSURA 01/1A – ”INFORMARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PENTRU SUSTENABILITATE”; MĂSURA 03/2A “INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE”; MĂSURA 04/6A – ”DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL”; MĂSURA 06/6B – ”SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR

 

Data lansării apelului de selecție: 31.07.2017

Măsurile lansată prin apelul de selecție: Măsura 01/1A – ”Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate”; Măsura 03/2A “Investiții în active fizice”; Măsura 04/6A – ”Dezvoltarea mediului de afaceri local”; Măsura 06/6B – ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”

 

Tipuri de beneficiari eligibili

  • Măsura 01/1A -”Informare și transfer de cunoștințe pentru sustenabilitate”

Beneficiarii direcți pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

Societăți comerciale cu activitate în domeniul agricol și/sau domenii conexe; Furnizorii de servicii de formare profesională; Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative; Asociații profesionale; Grup de producători; Alte structuri asociative, inclusiv de tip GAL, FLAG etc.

Beneficiari indirecți, persoane fizice cu domiciliul pe teritoriul GAL ”Lunca Joasă a Siretului”: Tineri, femei și minorități locale, cu precădere rromi; Șomeri; Deținătorii de terenuri;Crescătorii de animale; Apicultori

  • Măsura 03/2A –“Investiții în active fizice”

Beneficiari direcți ai acestei măsuri sunt: Societăți comerciale; Fermieri/Asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului;  Grup de producători/asociații înființate la data depunerii cererii de finantare;Tineri fermieri;Persoane fizice autorizate cu activitate pe teritoriul GAL-ului.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Societăți comerciale;Fermieri/ Asociații agricole și structuri asociative cu activitate desfășurată pe teritoriul GAL-ului;  Grup de producători/ asociații înființate la data depunerii cererii de finanțare (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri;Tineri fermieri („tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani în momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații; conf REG 1305/2013 ART 2);Persoane fizice autorizate cu activitate pe teritoriul GAL-ului (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare); Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);Societate în comandită simplă SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);Societate pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);Institute de cercetare – dezvoltare, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.

Beneficiari indirecți:Deținătorii de terenuri;Crescătorii de animale;Apicultorii;Mediul de afaceri local;Persoane inactive;Șomerii;Membri grupuri vulnerabile.

  • Măsura 04/6A -”Dezvoltarea mediului de afaceri local”

Beneficiari direcți:Societăți comerciale cu activitate în domeniul nonagricol;Persoane fizice autorizate cu activitate pe teritoriul GAL-ului;Întreprindere individuală;Întreprindere familială

Beneficiari indirecți:Mediul de afaceri local;Autoritățile locale;Șomeri;

  • Măsura 06/6B-”Servicii de bază și reînnoirea satelor”

Beneficiari direcți: Comunele definite conform legislației în vigoare și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și infrastructură de tip after-school), definite conform legislației în vigoare.

Beneficiari indirecți:Populația teritoriului GAL-ului;Mediul de afaceri local;Grupurile vulnerabile.

 

Fondurile disponibile pentru acest apel de selecţie sunt pentru fiecare măsură astfel:

pentru MĂSURA 01/1A sunt de 100.794,24 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri trebuie să fie cuprinsă între minim 5.000 € și maxim 33.000 €.

– pentru MĂSURA 03/2A sunt de 667.812,80 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 100.000 €.

– pentru MĂSURA 04/6A sunt de 300.000 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri este de 50.000 €.

– pentru MĂSURA 06/6B sunt de 581.983,57 €; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei masuri este de 100.000 .

 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: sediul operațional al Asociației „Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului” din Județul Galați, comuna Șendreni, sat Șendreni (lângă căminul cultural) în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile solicitantului elaborate de GAL – ”Lunca Joasă a Siretului” pentru MĂSURA 01/1A,MĂSURA 03/2A,MĂSURA 04/6A și MĂSURA 06/6B  și sunt disponibile pe pagina de internet www.galluncajoasaasiretului.ro

 

Datele de contact ale GAL Lunca Joasă a Siretului unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Sediul Operațional: județul Galați, sat Șendreni, comuna Șendreni (lângă Căminul Cultural)

Web: www.galluncajoasaasiretului.ro ;

E-mail: gal_ljs@yahoo.com

Telefon: 0757026303; 0757026301; 0748787616; 0758042295;

 

La sediul operațional al GAL ”Lunca Joasă a Siretului” este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

Anunt detaliat Masura 01.1A-Informare si transfer de cunostinte pentru sutenabilitate

Anunt detaliat Masura 03.2A-Investitii in active fizice

Anunt detaliat Masura 04.6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local

Anunt detaliat-Masura-06.6B

Anunt simplificat Masura 01.1A -Informare si transfer de cunostinte pentru sustenabilitate

Anunt simplificat 03.2A -Investitii in active fizice

Anunt simplificat Masura 04.6A – Dezvoltarea mediului de afaceri local

Anunt simplificat Masura 06.6B-Servicii de baza si reinnoirea satelor

Documente Masura 05/2A – Dezvoltarea exploatatiilor agricole detinute de formele asociative