FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII 06.6B_cu metodologie