LEADER

Ce este Leader?

Leader, „Legături între acţiuni de dezvoltare rurală” este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE. Aceasta reprezintă o strategie de mobilizare şi de promovare cu impact direct asupra dezvoltării comunităţilor rurale de pe teritoriul GAL-ului LJS. Având în vedere că nu se raportează la un set fix de măsuri care trebuie implementate, Leader permite și încurajează dezvoltarea rurală pornind de la nevoile identificate în comunitățile locale. Leader, prin experienţa demonstrată, poate aduce modificări considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor de pe teritoriul GAL-ului LJS.

 

Abordarea LEADER este susținută prin Prioritatea de dezvoltare rurală 6B “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, care răspunde următoarelor nevoi identificate prin analiza SWOT:

– Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;

– Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele LEADER;

– Crearea de locuri de muncă înzonele LEADER;

– Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale;

– Stimularea și consolidarea dezvoltării locale;

– Acces la rețele TIC.

Caracteristicile Programului LEADER se bazează pe combinarea a 7 particularități, astfel:

1) Abordare teritorială (utilizarea eficientă a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice,  desfăşurarea de activităţi integrate şi crearea unei viziuni comune);

2) Abordare partenerială (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Acţiune Locală);

3) Abordare de jos în sus (participarea activă a populaţiei locale la planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei);

4) Abordarea integrată şi multisectorială a strategiilor bazate pe interacţiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica şi pune în comun problemele din mediul rural;

5) Accent deosebit pe inovaţie şi experimentare (căutarea de răspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltării rurale);

6) Implementarea proiectelor de cooperare;

7) Interconectarea parteneriatelor locale;

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori şi densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

Grupurile de Acţiune Locală reprezintă parteneriate constituite din diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali şi economici şi reprezentanţii societăţii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spaţiul rural şi asociaţiile  acestora trebuie să reprezinte cel puţin 50% din parteneriatul local.

În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociaţii non-profit, asociaţii/fundaţii, autorităţi locale sau regionale, societăţi comerciale, cooperative.

GAL-urile reprezintă interesele locuitorilor şi comunităţii rurale – motorul de funcţiune al Programului LEADER

GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată şi sunt responsabile de implementarea acesteia.

Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.

Datorita programului LEADER, Asociatia  GAL ” Lunca Joasa a Siretului” a facut parte din programul 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, care a realizat si implementat in mod participativ, printr-o abordare ”de jos in sus” a tuturor actorilor locali implicati Strategia de Dezvoltare Locala, reusind sa aiba o contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a  9 comunitati,8 dintre ele se regasesc astazi la baza parteneriatului GAL LUNCA JOASA A SIRETULUI.

Astfel prin Sub-Masura 19.1 – ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala”, Gal Lunca Joasa a Siretului a continuat dezvoltarea de tip LEADER, pe noul program PNDR 2014-2020 pentru cele 11 UAT-uri, 10 dintre ele fiind componenete ale parteneriatului.