9. F3GAL-FIȘA-DE-VERIFICARE-A-CRITERIILOR-DE-SELECȚIE-M-01.1A-cu-metodologie_SESIUNEA 2