GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI

No Comments

imagine-fundalAsociația Grup de Acțiune Locală LUNCA JOASĂ A SIRETULUI acoperă ca și teritoriu 11 localități ,10 dintre ele aparținând administrativ-teritorial județului Galați, și una județului Brăila.

Membrii fondatori sunt: 10 Unități Administrativ-Teritoriale și anume, COMUNA FUNDENI, COMUNA SCHELA, COMUNA SLOBOZIA CONACHI, COMUNA ȘENDRENI, COMUNA SILIȘTEA (jud. Brăila), COMUNA BRANIȘTEA, COMUNA LIEȘTI, COMUNA SMȂRDAN, COMUNA INDEPENDENŢA, COMUNA PISCU, 3 ONG-uri, 20 de Societăți cu Răspundere Limitată, 4 Persoane Fizice Autorizate, 4 Intreprinderi Individuale şi un SRL – D.

Consultă AICI Acordul de parteneriat pentru a vizualiza lista completă a partenerilor.

Vezi aici Autorizaţia de funcţionare a GAL Lunca Joasă a Siretului

Grupul de Acţiune Locală LUNCA JOASĂ A SIRETULUI a depus Strategia de Dezvoltare Locală  în cadrul apelului de selecţie lansat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în luna Aprilie anul 2016. În urma procesului de evaluare şi selecţie, Strategia de Dezvoltare Locală  a  ASOCIAŢIEI GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI a fost declarată eligibilă şi urmare publicării Raportului de Selecţie  a Grupurilor de Acţiune Locală nr. 92.256 din 04/08/2016, iar în data 19.10.2016, GAL LUNCA JOASĂ  A SIRETULUI a primit din partea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale , CRFIR 2 Constanţa ,Notificarea Beneficiarului pentru semnarea acordului cadru  de finantare/ primului  contract de finanţare aferent măsurii 19.4.

Astfel in data de 12.12.2016 Asociația ”GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI” a semnat cu Autoritatea Contractanta prin CRFIR 2 SE Constanta, Contractul de Finantare C19401108011621818324.

În cadrul primului Contract de Finanţare  ASOCIAŢIA GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI şi-a propus să implementeze următoarele activități:

  1. Activităţi de management
  2. Instruirea angajaţilor GAL şi a liderilor locali
  3. Realizarea şi avizarea procedurilor de achiziţii în cadrul proiectului
  4. Activităţi de audit
  5. Activităţi administrative
  6. Activităţi de promovare generală (informare- comunicare acţiuni SDL) la nivel de teritoriu GAL (inclusiv Organizare evenimente prin care se promovează teritoriul GAL)
  7. Activităţi de animare teritorială
  8. Activităţi de lansare apeluri proiecte
  9. Activităţi suport pentru posibilii beneficiari ai măsurilor SDL  prin sprijinirea elaborării de proiecte
  10. Monitorizare evaluare şi control

Toate activitățile au ca scop final îndeplinirea obiectivelor specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației ”GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI” şi de asemenea a Obiectivului General al Strategiei care este dezvoltarea rurală durabilă şi inovativă prin asigurarea pe termen lung a dezvoltării şi stabilităţii economice, sociale şi culturale a teritoriului GAL LUNCA JOASĂ A SIRETULUI.

Echipa de implementare a acestui Contract este structurată astfel:

Manager proiect și Responsabil Financiar 

– Ec. Carmen CUHARIȘCĂ

tel :0757026303

Responsabil Legal și Responsabil Tehnic

– Ing. Alin Nicușor RACOVIȚĂ

tel :0748787616

Responsabil actiuni de monitorizare,administrativ,logistic, secretariat si gestiune proiecte

-Analist Teritorial/Expert Monitorizare Georgiana MUNTEANU

Tel: 0757026300

Categories: Despre noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *