FIȘA MĂSURII_M06_6B_Servicii de baza si reinnoirea satelor