FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 06.6B cu metodologie