FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 04.6A cu metodologie