6. Anexa 4 – Contractul de finantare pentru proiectele de servicii