4.1 LISTA UAT DIN TERITORIUL GAL LJS – CU CONSTRANGERI SEMNIFICATIVE