13. FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE M 03.2A cu metodologie_SESIUNEA II