12. FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE_M03.2A_cu metodologie SESIUNEA II_18.12.2017