11. FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII – SESIUNEA II_cu metodologie