11. Anexa 9- FIȘA MĂSURII_M04_6A_Dezvoltarea mediului de afaceri local