10. Anexa 8 – Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor